Εξοχικό Κέντρο «ΞΑΜΠΕΛΙΑ»


Είσοδος

Γιώργος Χατζηνικόλας - Σκόντης

Παραλία Ξαμπέλια Νέων Κυδωνιών, 81100, Λέσβος, Ελλάδα, Τηλ.: +30 2251094333

ΤΑ ΞΑΜΠΕΛΙΑ ΣΤΟΝ ΧΑΡΤΗ